Thông tin người gửi

Nội dung

Những nội dung đã được trả lời

 • Nguyễn Minh Kha 10/03/2021

  Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ đó có thiết kế hệ thống các công cụ (phần mềm, nền tảng k...

  Trả lời: Xem chi tiết...

 • Nguyễn Thị Phương Đài 09/03/2021

  Kiến nghị Đề nghị Cục có hướng dẫn tổ chức đánh giá chuyển đổi số, nhất là nhóm chỉ số về kinh tế số, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ...

  Trả lời: Xem chi tiết...

 • Trần Văn Nam 09/03/2021

  Hỏi đáp Hỗ trợ tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác hướng dẫn triển khai thực hiện và duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử sau khi được ban hành và đảm...

  Trả lời: Xem chi tiết...

 • Nguyễn Quang Minh 09/03/2021

  Hỏi đáp Hiện nay, trên cả nước đang thí điểm triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Tuy nhiên, chưa có mô hình cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành... Do vậy kính đề nghị Bộ TT&TT sớm có văn bản...

  Trả lời: Xem chi tiết...

 • Phan Thị Thuỳ Trang 08/03/2021

  Hỏi đáp Bộ TT&TT cần xây dựng chính sách, cơ chế, giải pháp kỹ thuật tạo kênh chia sẻ thông tin chính thống, số liệu cập nhật mới cho các Sở TTTT địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại địa phương.

  Trả lời: Xem chi tiết...

 • Nguyễn Văn Trương 08/03/2021

  Hỏi đáp Cập nhật trên Hệ thống đánh giá mức độ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh: chỉ có 01 tài khoản chuyên viên cập nhật mà dữ liệu có liên quan đến các ngành trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề xuất giao cho địa phương quyền tạo tài khoản và phân quyền để các ngành ...

  Trả lời: Xem chi tiết...

Xem tất cả >>

Tra cứu theo lĩnh vực của những nội dung đã được trả lời

Xem tất cả các lĩnh vực >>