Thông tin người gửi

Nội dung

Những nội dung đã được trả lời

  • Vũ Thị Phương Hoa 31/03/2020

    Hỏi đáp Tối đã khai báo y tế theo hướng dẫn hệ thống báol lại cập Nhật thông tin thành công, khi ẩn vào ảnh QR thì thấy hình ảnh chưa khai báo y tế

    Trả lời: Xem chi tiết...

Xem tất cả >>

Tra cứu theo lĩnh vực của những nội dung đã được trả lời

Xem tất cả các lĩnh vực >>