Bắc Kạn lập Tổ công tác triển khai đưa tối đa DVCTT lên mức 4


Tổ công tác xây dựng, triển khai kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn vừa được thành lập, với Tổ trưởng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng.

Bắc Kạn lập Tổ công tác triển khai đưa tối đa DVCTT lên mức 4
 
Chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4 là một trong các chỉ tiêu quan trọng của Chính phủ điện tử. Các bộ, tỉnh đã được yêu cầu đưa tối thiểu 30% dịch vụ công lên online mức 4 trong năm nay. (Ảnh minh họa)

Gồm có 12 thành viên, ngoài Tổ trưởng là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Duy Hưng, Tổ công tác xây dựng, triển khai kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn có Tổ phó thường trực là Giám đốc Sở TT&TT Hà Văn Tiến; 2 Tổ phó là ông Vũ Đức Chính, Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và UBND tỉnh và ông Đỗ Công Anh, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT (thành viên mời).

Bên cạnh đó, Tổ công tác còn có 8 thành viên, trong đó có 4 thành viên mời khác gồm: ông Nguyễn Ngọc Sao, Giám đốc Viễn thông Bắc Kạn; ông Nguyễn Vũ Quỳnh, Giám đốc Công ty cổ phần Tin học Tân Dân; bà Mai Thùy Ngân, Giám đốc Trung tâm Chính phủ điện tử, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; và ông Mai Thanh Hải, Trưởng phòng Thông tin và Dịch vụ công trực tuyến, Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT.

Tổ công tác có nhiệm vụ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn.

Đồng thời, giúp UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai có hiệu quả kế hoạch cung cấp tối đa dịch vụ công trực tuyến lên mức độ 4 năm 2020 của các cơ quan nhà nước tỉnh Bắc Kạn; tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 là một trong các chỉ tiêu quan trọng nhất của Chính phủ điện tử, hướng tới mục tiêu cuối cùng là cung cấp dịch vụ ngày càng tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp.

Tại Nghị quyết 17/2019 về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025, Chính phủ đã yêu cầu tất cả các bộ, ngành, địa phương cung cấp tối thiểu 30% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 trong năm 2020.

Theo Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT, trong quý III/2020, các bộ, ngành, địa phương trong cả nước đã tiếp tục đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 hiện đã đạt 19,10%, tăng 1,13% so với tháng 8 (khoảng 17,97%).

Riêng với Bắc Kạn, tính đến cuối tháng 8/2020, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được địa phương này cung cấp cho người dân, doanh nghiệp đã lên 24,06%.

Trước đó, trung tuần tháng 9/2020, với vai trò cơ quan đầu mối điều phối các nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, Bộ TT&TT đã đề nghị các bộ, ngành, địa phương triển khai các biện pháp quyết liệt để đẩy nhanh việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức 4.

Cụ thể, Bộ TT&TT cho rằng, với điều kiện hiện có, các bộ, tỉnh cần khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm 2020 và xem xét, triển khai theo mô hình nền tảng để tiết kiệm chi phí, thời gian; hướng tới năm 2021, hầu hết các dịch vụ công được cung cấp trực tuyến mức độ 4. “Cung cấp dịch vụ công trực tuyến phải hiệu quả, tránh hình thức”, Bộ TT&TT nêu rõ.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị cần kết nối Cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp bộ, cấp tỉnh với 2 hệ thống thông tin gồm: Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và dịch vụ công trực tuyến của Bộ TT&TT để phục vụ đánh giá hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến; Hệ thống hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến toàn quốc của Bộ TT&TT để hỗ trợ thanh toán dịch vụ công trực tuyến, giúp nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến từ mức 3 lên mức 4.

Nguồn: https://ictnews.vietnamnet.vn/

Trong Nghị quyết 149 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9/2020 ban hành ngày 10/10, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp tục yêu cầu các bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm túc, hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra của năm 2020 nêu tại Nghị quyết 17, trong đó có việc khẩn trương cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, ít nhất đạt mục tiêu 30% trong năm nay.