BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Địa chỉ: Tầng 21, Tòa nhà Cục Viễn thông, số 68 đường Dương Đình Nghệ,  Yên Hòa, Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Email: aita@mic.gov.vn

Điện thoại: 024.37821766

Fax: 024.35378208