• STT Tên tài liệu Tải file
  1 Chương trình Phiên họp thường kỳ của Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử
  2

  Báo cáo tóm tắt tình hình phát triển Chính phủ điện tử

  3 Tổng hợp tình hình thực hiện các nhiệm vụ triển khai Nghị quyết số 17/NQ-CP đến 7/2020
  4

  Báo cáo về kết quả xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2020 theo đánh giá của Liên Hợp Quốc

  • Phụ lục I: Chỉ số đánh giá phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc năm 2020.
  • Phụ lục II: Bảng xếp hạng kết quả của Việt Nam về các Chỉ số đánh giá phát triển Chính phủ điện tử  của Liên Hợp Quốc năm 2020.
  • Phụ lục III: Bảng xếp hạng Thế giới về các Chỉ số đánh giá phát triển Chính phủ điện tử của Liên Hợp Quốc.

  5 Báo cáo đánh giá mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các bộ, cơ quan ngang bộ,  cơ quan thuộc Chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2019
  6 Bộ Thông tin và Truyền thông - Báo cáo tình hình phát triển Chính phủ điện tử và một số cách nghĩ, cách làm mới để thúc đẩy phát triển Chính phủ số
  7

  Văn phòng Chính phủ - Báo cáo về Cổng dịch vụ công quốc gia và tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên môi  trường điện tử tại các bộ, ngành, địa phương.

  • Phụ lục 1: Tổng hợp tình hình kết nối, tích hợp, chia sẻ, dữ liệu trên Cổng dịch vụ công Quốc gia của các bộ, ngành, địa phương.
  • Phụ lục 2: Tổng hợp tình hình, kết quả tiếp nhận và xử lý phản ánh kiến nghị của Người dân/Doanh nghiệp trên Hệ thống PAKN.

  8 Bộ Y tế - Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm để đẩy nhanh chỉ tiêu cung cấp dịch vụ công mức độ 4, thúc đẩy chuyển đổi số
  9 Bộ Tài nguyên & Môi trường - Tiến độ và cam kết kế hoạch triển khai Cơ sở dữ liệu Đất đai quốc gia
  10 Thành phố Hồ Chí Minh - Chia sẻ kinh nghiệm về việc nâng cao hiệu quả cung cấp dịch vụ công trực tuyến
  11 Bình Phước - Chia sẻ kinh nghiệm về thúc đẩy, cải thiện mức độ ứng dụng CNTT, phát triển Chính phủ điện tử
  12 Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam - Hạ tầng viễn thông băng rộng và nền tảng cung cấp dịch vụ công trực tuyến
  13 Tổng công ty Viễn thông MOBIFONE - Giải pháp Nông nghiệp thông minh của MOBIFONE - MFARM
  14 Công ty Cổ phần FPT - Nền tảng Chính phủ số "Cơ sở cho sự phát triển Chính phủ số"
  15 Tập đoàn Công nghệ BKAV -  Camera giám sát sử dụng trí tuệ nhân tạo & Giải pháp bảo đảm an toàn, an ninh mạng
  16 Tập đoàn Công nghệ CMC -  Cloud Platform EGov
  17

   Các bài Tham luận khác:

     1. Đài tiếng nói Việt Nam - VOV BACSY24

     2. Hiệp hội an toàn thông tin Việt Nam (VNISA) - Doanh nghiệp ATTT chuyển mình đưa Việt Nam thành cường quốc về An ninh Mạng

     3. 1Office -  Chuyển đổi số Doanh nghiệp

     4.  Công ty Hệ thống trí thông minh Nhân tạo Việt Nam - Nền tảng Chuyển đổi số giọng nói thành văn bản sử dụng trí tuệ nhân tạo trong Chuyển đổi số

     5. Công ty Cổ phần dịch vụ & Giải pháp xử lý dữ liệu VBEE -   Nền tảng công nghệ giọng nói nhân tạo tiếng Việt & Cơ hội áp dụng trong CPĐT, Chuyển đổi số Quốc gia

     6. Công ty Cổ phần FPT -  AKC & Đề xuất Digital ID

   

   

 •