Gửi
câu
hỏi

Những nội dung đã được trả lời

Nguyễn Minh Kha 10/03/2021

Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách thống nhất từ Trung ương đến địa phương. Từ đó có thiết kế hệ thống các công cụ (phần mềm, nền tảng k...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Phương Đài 09/03/2021

Kiến nghị Đề nghị Cục có hướng dẫn tổ chức đánh giá chuyển đổi số, nhất là nhóm chỉ số về kinh tế số, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Thông tin và Truyền thông về phê duyệt đề án “Xác định bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Trần Văn Nam 09/03/2021

Hỏi đáp Hỗ trợ tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác hướng dẫn triển khai thực hiện và duy trì Kiến trúc Chính quyền điện tử sau khi được ban hành và đảm...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Quang Minh 09/03/2021

Hỏi đáp Hiện nay, trên cả nước đang thí điểm triển khai xây dựng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh. Tuy nhiên, chưa có mô hình cụ thể về chức năng, nhiệm vụ cũng như cơ cấu tổ chức, cơ chế vận hành... Do vậy kính đề nghị Bộ TT&TT sớm có văn bản...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phan Thị Thuỳ Trang 08/03/2021

Hỏi đáp Bộ TT&TT cần xây dựng chính sách, cơ chế, giải pháp kỹ thuật tạo kênh chia sẻ thông tin chính thống, số liệu cập nhật mới cho các Sở TTTT địa phương để thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ quản lý Nhà nước tại địa phương.

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Trương 08/03/2021

Hỏi đáp Cập nhật trên Hệ thống đánh giá mức độ chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh: chỉ có 01 tài khoản chuyên viên cập nhật mà dữ liệu có liên quan đến các ngành trên địa bàn tỉnh. Do đó, đề xuất giao cho địa phương quyền tạo tài khoản và phân quyền để các ngành ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Thị Minh 08/03/2021

Hỏi đáp Đề nghị Bộ hướng dẫn các địa phương ban hành văn bản triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về việc quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Thị Liên 08/03/2021

Hỏi đáp Hướng dẫn chi tiết hoạt động Ban Biên tập của Trang/cổng TTĐT (theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ).

Trả lời: Xem chi tiết...


Tân văn tùng 15/09/2020

Hỏi đáp Cho tôi hỏi những người đi lao động xuất khẩu đài loan. Hết hạn hợp đồng về nước. Khi cách ly thì bao nhiêu ngày ah.và có phải mất chi phí trong thời gian cách ly không ah.tôi xin chân thành cảm ơn

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Văn Cường 14/09/2020

Hỏi đáp Ứng dụng bị lỗi, không nhập được thông tin khai báo sức khỏe

Trả lời: Xem chi tiết...


Nội dung được xem nhiều

Hỏi đáp Đề nghị Bộ TTTT báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Bộ ngành xây dựng các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành một cách t...

Trả lời: Xem chi tiết...


Kiến nghị Đề nghị Cục có hướng dẫn tổ chức đánh giá chuyển đổi số, nhất là nhóm chỉ số về kinh tế số, theo Quyết định số 1726/QĐ-BTTTT ngày 12/10/2020 của Bộ Th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Hỗ trợ tỉnh xây dựng nâng cấp Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Ngãi phiên bản 2.0 theo hướng dẫn của Bộ, đồng thời tăng cường hỗ trợ công tác ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Liên kết website