Gửi
câu
hỏi

Những nội dung đã được trả lời

Trần Tiến Minh 09/12/2019

Hỏi đáp : Để xây dựng kế hoạch Chính phủ điện tử giai đoạn 2021-2025 của các bộ, ngành, địa phương, Bộ Thông tin và Truyền thông trong thời gian tới có xây dựng văn bản định hướng gì không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Hoàng Bảo 29/11/2019

Hỏi đáp Hiện nay địa phương tôi chưa thể thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 cho doanh nghiệp do Cổng dịch vụ công của tỉnh chưa có chức năng cổng thanh toán trực tuyến (tôi chỉ có thể scan hồ sơ lên website, gửi đi, thanh toán trực tiếp sau). Qua th...

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Ngọc Thắng 29/11/2019

Hỏi đáp Tình hình triển khai Khung kiến trúc CPĐT 2.0 đến nay như thế nào?

Trả lời: Xem chi tiết...


Vương Trinh Quốc 29/11/2019

Hỏi đáp Giải pháp kết nối hệ thống thông tin, nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu( LGSP/NGSP).

Trả lời: Xem chi tiết...


Đỗ Nguyên Ân 27/11/2019

Hỏi đáp Nghị định mới về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước

Trả lời: Xem chi tiết...


Đặng Thị Nga 25/11/2019

Hỏi đáp Hiện tại các dự án đầu tư có tính chất công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp ngân sách nhà nước thì thực hiện theo Luật đầu tư công hay Nghị định 102/2009/NĐ-BTTTT ngày 6/11/2009. ví dụ: một dự án đầu tư cntt cho các trường học có tổng mức ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Ngô Việt Hùng 25/11/2019

Hỏi đáp Sau khi nghiên cứu Nghị định 102/2009/NĐ-CP và Nghị định 136/2015/NĐ-CP, tôi có một số câu hỏi sau: 1. Dự án ứng dụng công nghệ thông tin chỉ thực hiện theo Nghị định 136 mà không áp dụng Nghị định 102 có được không? 2. Sau khi tìm hiểu Luật công n...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Quang Anh 25/11/2019

Hỏi đáp Tại Điểm (b) Mục 4, Điều 35. Nghị định 102 quy định về nội dung hồ sơ thiết kế thi công đối với thiết bị đặc biệt là phần mềm nội bộ. Có quy định: - Bảng mô tả bằng lời của từng trường hợp sử dụng trong Biểu đồ về các trường hợp sử dụng; - Biểu đồ ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Lê Công Chức 25/11/2019

Hỏi đáp Tôi hiện có bằng kỹ sư Điện tử - Viễn thông. Theo nghị định 102/2009/NĐCP ngày 6/11/2009 về quản lý đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Điều 68 : Điều kiện năng lực của tổ chức tư vấn thiết kế thi công. Phần Cấp độ 2: có yêu cầu phải...

Trả lời: Xem chi tiết...


Võ Hoài Nam 25/11/2019

Hỏi đáp Quý Bộ cho tôi hỏi: Theo quy định tại khoản 2, Điều 7, Thông tư 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT, chi tạo lập, duy trì hệ thống CSDL không cần phải lập dự án. Vậy trong các bước thực hiện cơ quan nào sẽ có trách nhiệm xác nhận việc tạo lập CSDL đảm bảo ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nội dung được xem nhiều

Hỏi đáp Tôi muốn biết thêm nhiều virrus corona

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Tôi 1 bệnh nhân bị khuyết tật vì tai nạn,nhưng tôi xin hỏi ad 1 câu ntn.Nếu ai mà chắc chắn bị r thì có đeo khẩu trời,chả ng ta đi r khạc nhổ vào mình...

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Sao tôi phải khai báo thông tin mỗi khi đi vào bệnh viện trong khi tôi cũng cập nhật thông tin sứ khỏe của tôi bằng ứng dụng. Vậy ứng dụng đâu có tác ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Liên kết website