Gửi
câu
hỏi

Những nội dung đã được trả lời

Nguyễn Minh Trang 25/11/2019

Hỏi đáp Có thể thuê một tổ chức tư vấn lập thuyết minh dự án, còn thiết kế sơ bộ thuê tổ chức tư vấn khác lập được không?

Trả lời: Xem chi tiết...


Nguyễn Tuấn Hưng 25/11/2019

Hỏi đáp Tôi là một cán bộ Tư vấn giám sát đang thực hiện công việc giám sát tại một dự án. Tôi xin hỏi một việc như sau: tại dự án này chủ đầu tư thuê cả tư vấn quản lý dự án và gọi là Ban Tư vấn quản lý dự án (Ban TVQLDA). Vậy Ban TVQLDA và Ban QLDA có gì k...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Dương 25/11/2019

Hỏi đáp Cơ quan tôi có triển khai dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn sự nghiệp từ ngân sách địa phương và đã được Sở Thông tin và Truyền thông phê duyệt quyết định đề cương dự toán chi tiết của dự án đó (theo Thông tư số 21/2010/TT-BTTTT), ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Vũ Thái Sơn 25/11/2019

Hỏi đáp Xin quý Bộ cho biết chi phí chuẩn bị đầu tư gồm những chi phí nào và được quy định tại văn bản nào, do trong thời gian qua nhiều đơn vị tư vấn lập dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư có nhiều điểm khác nhau, có đơn vị thì có chi phí quản lý dự án, có đơn...

Trả lời: Xem chi tiết...


Phạm Mạnh Trường 25/11/2019

Hỏi đáp Theo Thông tư 06/2011/TT-BTTTT. Tôi muôn hỏi về chi phí quản lý dự án, chi phí tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và các chi phí khác, theo Thông tư 06 được ước tính 10-15% của tổng chi phí xây lắp và chi phí thiết bị của dự án. Trong phần ch...

Trả lời: Xem chi tiết...


Nội dung được xem nhiều

Hỏi đáp Cho tôi hỏi những người đi lao động xuất khẩu đài loan. Hết hạn hợp đồng về nước. Khi cách ly thì bao nhiêu ngày ah.và có phải mất chi phí trong thời ...

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Ứng dụng bị lỗi, không nhập được thông tin khai báo sức khỏe

Trả lời: Xem chi tiết...


Hỏi đáp Cho tôi hỏi. Giờ từ đà nẵng về thanh hòa thì có phải đi cách ly tập trung không.

Trả lời: Xem chi tiết...


Liên kết website